Zpracování osobních údajů

Odesláním formuláře uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas, aby společnost Zeleň srdce Evropy, spol. s r.o. zpracovávala a archivovala mé osobní údaje a souhlasím, že mnou odeslané osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktování, vytvoření obchodní nabídky a následného kontaktu.

Souhlas uděluji společnosti Zeleň srdce Evropy, spol. s r.o., IČO: 63674424 se sídlem Černopolní 791/8, 613 00 Brno-Zábrdovice, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66695.

Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to na dobu neurčitou. Udělení souhlasu je dobrovolné a jsem informován, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, žádat o vysvětlení, doplnění, opravu.

Přečtěte si plné znění nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).